Cigarrer

Cigarr humidorer


En humidor är en förvaringsplats för cigarrer. I en humidor finns tre delar, ett trähölje, en fuktare och en hygrometer. Fuktaren hjälper till att hålla en luftfuktighet på mellan 68 och 74 procent vilket är bra för cigarrerna. Hygrometern läser av luftfuktigheten så att man kan se till att allt står rätt till.

Fuktaren kan vara av lite olika typer. Vanligast är en svampbaserad fuktare, mer känd som Credo-fuktare efter dess franske tillverkare. Fuktaren bör bytas ut ungefär var tredje år för att undvika mögel eller bakterier och få bästa fuktgivande resultat i humidoren. Det som händer om fuktigheten i humidoren blir för låg är att oljorna som finns i tobaken kan börja dunsta, vilket leder till förminskad eller försämrad smak. Dessutom är en torr cigarr skörare än en fuktig vilket gör att den blir svårare att röka. Utan fukt brinner cigarrerna även snabbare och smaken blir stickigare och mer bitter. För mycket fukt leder till att cigarrer kan börja ruttna. De kan även brinna lite ojämnt och ha en något sur smak.

Med en humidor med rätt fuktighet kan man förvara cigarrer i all oändlighet. Man måste dock vädra cigarrerna varannan vecka, eventuellt rotera cigarrerna ibland och ha bra hygien. Fuktaren kan även behöva fyllas på ibland.

Humidorer tillverkas oftast i träslagen spanskt cederträ, honduransk mahogny eller rött cederträ från Nordamerika. Många menar att spanskt cederträ har flest positiva egenskaper. Det ger bland annat bäst skydd mot tobaksbaggar genom sin speciella doft. Dessutom ger träet ett bra klimat vilket motverkar mögelangrepp och ger positiv smakpåverkan på cigarrerna. Även cigarrernas åldringsprocess främjas av träet.

Humidorer kan vara både en liten trälåda eller ett helt rum och den ideala temperaturen anses vara mellan 18 och 21°C. Ett bra tips för att kolla så att en humidor håller tätt nog är att lägga en sedel halvägs in under locket, och sedan stänga. Om det är ett visst motstånd att dra ut sedeln så är det ett bra tecken att den håller tätt.